SIA "METĀLMEISTARS" – VIENS NO MODERNĀKAJIEM METĀLAPSTRĀDES UZŅĒMUMIEM BALTIJĀ.

Esam 100% Latvijas kapitāla ģimenes uzņēmums. 

Dibināts 1998. gadā, uzņēmuma menedžmenta pieredze nozarē kopš 1975. gada.

Lai attīstītu darbību eksporta tirgos, 2005. gadā tika dibināts uzņēmums SIA "AB Metal".

SIA "METĀLMEISTARS" ir Latvijas Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas biedrs kopš 2000. gada.

Uzņēmums “METĀLMEISTARS” darbojas precīzajā metālapstrādē un ir pieredze sadarbībā ar dažādām nozarēm:

 • Metālapstrāde un mašīnbūve

 • Kokapstrāde un mežizstrāde

 • Enerģētika un vēja enerģija

 • Naftas ieguves rūpniecība

 • Medicīna

 • Pārtikas apstrāde

 • Zivrūpniecība

 • Lauksaimniecība

 • Celtniecība un citas.

Specializējamies šādos novirzienos:

 • CNC lokšņu apstrāde lāzergriešana (lokšņu un cauruļu), ūdensgriešana, lokšņu locīšana un valcēšana, cauruļu locīšana.

 • CNC mehāniskā apstrāde virpošana, frēzēšana, zāģēšana, ķīļrievu tēšana, slīpēšana.

 • Metināšana izgatavojot dažādas metāla konstrukcijas.

MŪSU kapacitāte

20

darbinieki

15

Pasaules līmeņa  CNC iekārtas

>30

dažādas universālās iekārtas

>400

tonnas metāla zem jumta

3000

m2 kopējā ražošanas platība

12,5

tonnas celtspēja 6,5m augstumā

Ar modernām tehnoloģijām un mūsu kapacitāti varam realizēt:

 • no vienkārša līdz sarežģītam projektam,

 • no vietēja līdz starptautiskam projektam,

 • no maza līdz lielam projektam,

 • no prototipa līdz gala produktam.

Mašīnbūves kompetences centrs

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “AB METAL” 2019. gada 1.jūlijā uzsāk pētniecības projekta Nr. 4.3 “Inovatīva mugurkaula starpskriemeļu diska implanta un tam paredzēto instrumentu, kā arī retraktoru izstrāde retroperitoneālai pieejai mugurkaula ķirurģijā” īstenošanu.

Pētniecības projekta mērķis ir apvienojot zināšanas medicīnas un metālapstrādes nozarēs, izpētīt un izstrādāt jaunu un inovatīvu mugurkaula starpskriemeļu diska implanta un tam paredzēto instrumentu, kā arī retraktoru sistēmu, kas atbilst visām medicīnas prasībām un ir ekonomiski pamatota sērijveida rūpnieciskajai ražošanai ar precīzās metālapstrādes tehnoloģijām.

Pētījumu plānots realizēt līdz 2021.gada 30. novembrim.

Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 367 500.00, tai skaitā EUR 270 750.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

01.04.2021.-30.06.2021. Tika pabeigta implanta prototipēšana un veikta tā testēšana. Tika tālāk attīstīti implantam paredzēto instrumentu un retraktoru sistēmas koncepti.

Mašīnbūves kompetences centrs

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “AB METAL” 2019. gada 1.oktobrī uzsāk pētniecības projekta Nr. 4.4 “Modulāro skeletona kamanu izstrāde” īstenošanu

Pētniecības projekta mērķis ir apvienojot zināšanas metālapstrādē un skeletonā, izpētīt un izstrādāt inovatīvu produktu – modulārās skeletona kamanas, mērķtiecīgi palielinot esošo mērķa tirgus apjomu, kā arī radot pavisam jaunu pieprasījumu, jo šis produkts pilnībā mainīs pieeju skeletonam kā ekstrēmajam sporta veidam.

Pētījumu plānots realizēt līdz 2021.gada 30.novembrim.

Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 380 000.00, tai skaitā EUR 228 000.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

01.04.2021.-30.06.2021. Tika izstrādāti dažādas konfigurācijas un
materiālu kamanu komponenšu prototipi un izvērtētas piemērotākās alternatīvas, veiktas korekcijas atbilstoši secinājumiem no testēšanas ledus trasē.