METALMEISTARS - ETT MODERNT METALLBEARBETNINGS FÖRETAG

Metalmeistars är ett lettiskt familjeföretag som grundades 1998 av den nuvarande ägarfamiljen som verkat i branschen sedan 1975.
För att utveckla verksamheten på exportmarknaderna bildades ”AB Metal” 2005.

Sedan 2000 har Metalmeistars varit medlem i Lettlands samlande förbund för Maskinteknik och Metallbearbetning.

Företaget "METALMEISTARS" arbetar som underleverantör för precisionsbearbetning av metall och har stor erfarenhet i samarbete med olika branscher:

 • Metallbearbetning och maskinteknik

 • Träbearbetning och skogsmaskiner

 • Energi och vindkraft

 • Oljeindustri

 • Medicinteknisk industri

 • Livsmedelsindustri

 • Bilindustri

 • Fiskeindustri

 • Lantbruksmaskiner

Vi är specialiserade på följande områden:

 • CNC-plåtbearbetning Laserskärning (plåt och rör), vattenskärning, kantpressning och svetsning av plåt samt rörbockning.

 • Mekanisk CNC-bearbetning svarvning, fräsning, kapning, fleroperationsbearbetning, slipning.

 • Svetsning tillverkning av kundspecifika svetsadekonstruktioner.

Vår kapacitet

20

anställda

15

CNC-maskiner av världsklass

>30

olika typer av universell utrustning

>400

ton metall i lager

3000

m2 total produktionsyta

12,5

lyftkapacitet på 12,5 ton till en höjd av 6,5 m

Med hjälp av modern teknik och våra duktiga medarbetare klarar vi:

 • Enkla och komplexa projekt,

 • Lokala och internationella projekt,

 • Små till stora projekt,

 • Allt från prototyp till slutprodukt.